เรียนเพ้นท์เล็บ เรียนเพ้นท์เล็บ

สถาบันสอนเพ้นท์เล็บอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานโดยสมาคมศิลปะการตกแต่งเล็บแห่งประเทศไทย จาก  Nail Fashion Center of Asia

Nail Studio Academy 

1. สถาบันสอนเพ้นท์เล็บสถาบันเดียวในประเทศไทย ที่กระทรวงการต่างประเทศให้การรับรองใบประกาศ  จึงทำให้นักเรียนมั่นใจได้ถึงมาตรฐาน ระดับ Internationnal  อ่านต่อ...

2. เปิดให้บริการสอนศิลปะการเพ้นท์เล็บเชิงธุรกิจครบวงจร ด้วยมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 ได้รับการรับรอง 3 ปีซ้อน จาก Nail Fashion Center of Asia  อ่านต่อ...

3. หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนของเรา ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สอนตั้งแต่ผู้เรีมต้น ผู้ที่ไม่มีทักษะ และผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน รวมทั้งผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะการตกแต่งเล็บ ให้สามารถทำได้อย่างง่ายๆ จนเป็นมืออาชีพทางด้านการตกแต่งเล็บ   อ่านต่อ...

เรียนเพ้นท์เล็บ สอนเพ้นท์เล็บ สอนเพ้นท์เล็บสอนเพ้นท์เล็บ

หลักสูตร มาตรฐานคุณภาพอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานโดยสมาคมศิลปะการตกแต่งเล็บแห่งประเทศไทย จาก  Nail Fashion Center of Asia

เรียนเพ้นท์เล็บ สอนเพ้นท์เล็บ สอนเพ้นท์เล็บสอนเพ้นท์เล็บ

สถาบันของเราเป็นเพียงสถาบันเดียวใน ประเทศไทยที่ได้การรับรองหลักสูตรจากศูนย์พัฒนาการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น ภาคพื้นเอเชีย สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ ว่าเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับการนำไปประกอบธุรกิจ และใช้งานเพื่อธุรกิจได้อย่างแท้จริง อ่านต่อ...

ทีมครูคุณภาพ อันดับ 1 ของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยสมาคมศิลปะการตกแต่งเล็บแห่งประเทศไทย จาก  Art and Craft Development Association

สถาบันสอนเพ้นท์เล็บคุณภาพ 1 ของประเทศไทย เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานโดยสมาคมศิลปะการตกแต่งเล็บ จาก  Art and Craft Development Association

อาจารย์ของเราทุกท่านได้รับ การอบรมให้มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ทำให้นักเรียนของเราได้รับความรู้อย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจจริง และความเป็นกันเอง อาจารย์ของเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่ช่างสักคิ้ว แต่อาจารย์ของเราจบทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม และด้านศิลปะการตกแต่งคิ้ว จึงทำให้มีความชำนาญในแต่ละสาขาวิชาของการตกแต่งคิ้วอย่างแท้จริง และรู้ถึงความแตกต่างในจุดเด่น - จุดด้อยของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นอาจารย์ของเราทุกท่านยังได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนจากศูนย์ พัฒนาการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น ภาคพื้นเอเชีย สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ อ่านต่อ.....

Nail Studio Academy

เกี่ยวกับเรา

   สถาบันสอนศิลปะการตกแต่งเล็บ ที่ได้รับการยอมรับและมีนักเรียนมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นสถาบันสอนเพ้นท์เล็บแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตร จากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ประกอบการทำงานในต่างประเทศ

"สอนด้วยนโยบายรับประกันการสอน
สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน
สอนจนกว่าจะเป็น"

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรเพ้นท์เล็บมืออาชีพ
หลักสูตรมืออาชีพ 3
หลักสูตรมืออาชีพ 2

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรสักคิ้ว
หลักสูตรนวดไทย และสปา
หลักสูตรสักตัว
หลักสูตรโยคะ

สนใจเรียนกับเราติดต่อสอบถามได้ที่

สายนวดไทยและ สปา : 081-375-2200

สักคิ้ว : 089-891-4442

ทำเล็บ : 081-867-7007

Add Line : 098-818-1624

(C) Copyright 2013 All Right Reserved by Nail StudioAcademy.com